แสตมป์อาหารสูงสุดที่มีให้ในเดือนตุลาคมสำหรับผู้รับ SNAP

ผู้ว่าการ Kathy Hochul ประกาศว่าทุกคนที่ลงทะเบียนใน SNAP จะได้รับจำนวนเงินสูงสุดในเดือนตุลาคมครอบครัวจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือน


ครอบครัวที่ไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์สูงสุด และครอบครัวที่มีรายได้สูงสุดอยู่แล้วจะได้รับเงินเพิ่มอีก 95 ดอลลาร์


รับหัวข้อข่าวล่าสุดที่ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณทุกเช้า? ลงชื่อสมัครใช้ Morning Edition เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ของคุณ
แนะนำ