ภาพถ่าย

Waterspout ถ่ายจากกล้องเหนือทะเลสาบออนแทรีโอจาก Sodus Point (ภาพถ่าย)

ไม่ใช่เรื่องแปลกในวันที่อากาศเย็นที่จะเห็นรางน้ำเหนือทะเลสาบออนแทรีโอ อย่างไรก็ตาม การจับพวกมันผ่านเลนส์กล้องนั้นค่อนข้างเจ๋ง ดูภาพนี้โดย Werner Lutz ที่จับ...