ไวน์และสุรา

เยี่ยมชมไร่องุ่นแวกเนอร์ โรงกลั่นไวน์ Finger Lakes ยอดนิยมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ไวน์ที่ดีที่สุด

ทัวร์ชิมไวน์ในภูมิภาค Finger Lakes กำลังมา และเป็นหนึ่งในทัวร์ที่ดีที่สุดอันดับ 4 ที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาค Finger Lakes รวมถึง Ithaca ใน...