ศาสนา

บทวิจารณ์หนังสือ Exodus Effect: ส่วนผสมเอฟเฟกต์การอพยพทำงานหรือหลอกลวงหรือไม่?

โลกสมัยใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทความตามความต้องการและความสนใจของมนุษย์ นั่นคือเหตุผลหลักว่าทำไมพระคัมภีร์โบราณและศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จึงถูกขโมย สูญหาย ...