นักวิชาการ

5 ทักษะอาชีพและชีวิตที่นักเรียนได้รับจากการเล่นกีฬา

จากการศึกษาของ Consumer Epic กีฬาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับโรงเรียน อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียน ทักษะที่พวกเขาได้รับในขณะที่เล่นกีฬานั้น ไม่เพียงแต่นำไปใช้ได้...

ส่วน V ประกาศวันแข่งขัน วันที่เริ่มต้นกีฬาฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูใบไม้ผลิ

นักกีฬาระดับไฮสคูลจากทั่วภูมิภาค Finger Lakes กำลังดูเป็นครั้งแรกว่าการแข่งขันแบบแบ่งส่วนจะเป็นอย่างไรสำหรับกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง ส่วน V ประกาศในสัปดาห์นี้ว่ากีฬาที่มีความเสี่ยงสูง...